Đăng ký tài khoản để tải sách trực tiếp (không xem quảng cáo)

Mức phí 1 năm : 100.000đ (Một trăm nghìn đồng)
STK : 289524456 (MB Bank)
Chủ tài khoản : Nguyen Tan Nguyen
Nội dung chuyển khoản : địa chỉ gmail của bạn (vd : [email protected])
Hoặc quét QRCode dưới đây và điền gmail ở phần nội dung chuyển khoản
——————-

——————-
Liên hệ telegram (@tvnho) để gửi bill nhận link tham gia kho sách và thông tin đăng nhập website để tải sách !!
Link telegram nhóm : https://t.me/thuviennho