Category Archives: Linh dị

Đại Nam Dị Truyện- Phan Cuồng

Năm Cảnh Hưng thứ bốn mươi ba, huyện Cốc Dương, trấn Sơn Tây, đêm rằm

QUÁI ĐÀM – Chuyện yêu quái và dị trùng Nhật Bản

“Nhật Bản có một số thuyết mê tín về bướm vốn xuất phát từ Trung

Sa Môn Không Hải full 4 tập

1.Sa Môn Không Hải – Thết Yến Bầy Quỷ Đại Đường – Tập 1 Nhà

Những miền linh dị series (4 tập)

1. Những Miền Linh Dị – Tập 1 – Thái Lan Hai người bạn thân

Dân Gian Ngụy Văn Thực Lục – La Kiều Sâm

Sinh hài linh, tránh dương quan. Thai đủ tháng, đặt hối danh. Mười hai tháng,

Lý Triều Dị Truyện

Nước Đại Việt triều Lý đời vua Lý Anh Tông xảy ra loạn Thân Lợi.

Những chuyện kỳ bí trong ngõ hẹp

Có những câu chuyện chỉ dám thì thầm to nhỏ trong ngõ. Nếu không ai